Agricultura ecològica

Què és l’agricultura ecològica?

El Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), diu que l’agricultura ecològica, anomenada també biològica, “és un sistema de producció i elaboració que té com a objectiu la obtenció d’aliments d’alta qualitat, lliures de residus i que minimitza l’impacte humà al medi ambient”.

Per a nosaltres agricultura ecològica és una passió, l’única manera possible de tornar-li a la natura allò que ella ens ha donat.

Respectar la terra és respectar-nos a nosaltres mateixos.

#RespectemLaTerra

L’agricultura ecològica utilitza els recursos naturals de manera òptima, contribueix a preservar la biodiversitat vegetal i animal, i aposta per impulsar el desenvolupament local sostenible del nostre terme. Això suposa utilitzar la natura sense trencar el seu cicle biològic, al contrari; significa extreure del sòl allò que la terra és capaç de donar sense sobre explotar-la amb l’ús de substàncies contaminants.

Agricultura ecològica

Qui regula l’agricultura ecològica?

El CAECV (Comitè d’Agricultura ecològica de la Comunitat Valenciana) és l’autoritat de control encarregada de certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal i animal. El seu codi d’Autoritat del CAECV és el ES-ECO-020-CV.

Cal destacar que cada comunitat autònoma del territori espanyol té el seu propi organisme. En el cas de la Comunitat Valenciana, el responsable és el CAECV.

X